De Tuin van Kapitein Rommel heeft van de Belastingdienst de status van “Algemeen Nut Beogende Instelling” verkregen. Dit betekent dat donaties aan de Tuin voor de donateur aftrekbaar zijn voor de belasting. Het fiscaal nummer is ANBI 802424600.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Tuin van Kapitein Rommel, via tel. 0251 – 672356 of via de vrienden@tuinvankapiteinrommel.nl