«

»

Welke plant heeft schoon water nodig om te kunnen groeien?

Schoon water:

Het water in de vijver wordt aangevuld met diep grondwater, dat door een elektrische pomp naar de waterval gevoerd wordt. De afvoer is naar de sloot langs de stationsweg, maar een verhoogde en draaibare overloop op de duiker zorgt dat de waterstand van de vijver altijd iets hoger is, zodat het vijverwater schoon en daarmee voedselarm blijft. Dat is gunstig voor bijzondere plantensoorten zoals de krabbenscheer. Het water wordt tussen januari en juni 15 cm hoger gehouden dan later in het jaar. Zo ontstaan plas/drasborders (waar het riet groeit). Dit zijn paai- en broedplaatsen voor vissen (bv de snoek), kikkers (kikkerdril en kikkervisjes).
Met een vogeldrinkbak maakt u in uw tuin de vogels blij. Een ingegraven bak met water is heerlijk voor kikkers en salamanders.