«

»

Waarmee sluit de metselbij haar broedholletje af?

Insectenhotel:

Tussen de kruidentuin en de kas staat het insectenhotel waar verschillende soorten insecten gebruik van kunnen maken. Wereldwijd neemt het aantal insecten af en dat is zorgelijk want insecten zijn nodig voor de bestuiving van planten en (vrucht)bomen, als voedsel voor vogels en andere dieren. Bijen, hommels, muggen, vliegen zoeken beschutte plekjes om eitjes te leggen. Er zijn veel verschillende soorten bijen, de bekende honingbij leeft met grote aantallen in een korf maar andere soorten leven alleen en die leggen hun eitjes graag in de holtes van het insectenhotel. De metselbij maakt zelfs een dekseltje om haar holletje af te sluiten.