«

»

Wat is het motto van ons feest?

Introductie:

De Tuin van Kapitein Rommel is een milieu-natuurtuin waarin we zoveel mogelijk milieubewust werken – maar dat kunt u in uw eigen tuin ook! Hoe pakken we dat aan?

  • Als bestrijdingsmiddelen nodig zijn nemen we biologische soorten
  • We zijn zuinig met water, als gieten nodig is doen we dit met regen- of vijverwater ’s avonds en op de grond
  • Om water in de grond op te nemen kiezen we bodembedekkers in plaats van tegels
  • Onze paden bestraten we zoveel mogelijk met houtsnippers of schelpen
  • Om insecten te lokken zorgen we dat er jaarrond aantrekkelijke bloemen staan
  • Om gastvrij te zijn voor vogels zorgen we voor water en schuil- en nestgelegenheid (struiken)

Omdat wij dit met u willen delen is een passend motto bedacht. Dit luidt: “25 jaar Tuin van Kapitein Rommel, ook uw tuin”.