J. Cornel-Draijer, voorzitter
E. Koel, penningmeester
H. Veen, secretaris
R. van de Waal, algemeen bestuurslid
T.C.M. Brugman, algemeen bestuurslid

E-mail:

bestuur@tuinvankapiteinrommel.nl