De ontmoetingsruimte geeft met zijn grote ramen een prachtig uitzicht op de tuin. Voor het gebouw is een ruim overdekt terras met tafels, stoelen en parasols, waar u kunt genieten van alles wat de tuin te bieden heeft. De ontmoetingsruimte is geschikt voor ongeveer 30 personen en is voorzien van een compleet ingerichte keuken (met vaatwasser). Huur voor feesten is mogelijk vrijdag vanaf 17.00 uur, zaterdag en zondag. Van maandag t/m vrijdag voor lezingen.

In zijn nieuwjaarstoespraak van maandag 6 januari 2020 reikte burgemeester Toon Mans de Gemeentelijke Waarderingspeld uit. De gemeentelijke onderscheiding kwam deze keer toe aan de stichting Tuin van Kapitein Rommel. Mans: ,,De stichting vierde afgelopen jaar haar 25 jarig bestaan en opereert nog altijd in de geest van de kapitein.” Hij noemt de tuin een belangrijke sociale ontmoettingsplaats en hij prijst de stichting en haar 50 vrijwilligers voor hun inzet voor mensen zonder werk, gehandicapten, buurtbewoners, ouderen en scholieren. ,,In een tijd van meer afstand, individualisering en eenzaamheid als groeiend probleem bent u voorbeeld van de kracht van verbinding. U laat in het klein zien hoe een samenleving zich in het groot zou moeten bewegen. U helpt, u inspireert, u onderwijst, u verbindt en u creëert. Dit verdient waardering”, aldus Mans. Namens het bestuur van de stichting nam Janine Cornel de waarderingsspeld onder luid applaus in ontvangst.

 

Hieronder volgt de toespraak van burgemeester Toon Mans.

 

Dames en heren,

Zoals u gewend bent, wordt op deze avond de gemeentelijke waarderingsspeld uitgereikt. Sinds de eerste uitreiking in 2004 zijn er 27 erespelden uitgereikt. Vandaag mag ik een bijzondere jubilaris de waarderingspeld overhandigen.

Noem het maar een verlaat verjaardagscadeautje. De Tuin van Kapitein Rommel vierde dit jaar namelijk het 25 jarig bestaan en de 130ste geboortedag van Kapitein Albert Rommel. De naamgever van de tuin was een markante Castricummer die dorpsgenoten liet meegenieten van zijn groene rijkdom. In zijn tuin hield hij allerlei soorten dieren zoals zwanen, pauwen en fazanten. Ook had hij er een groentetuin. De vijver liet hij graven om er in te kunnen vissen. Hij liet zelfs een waterval maken.

Ook kinderen waren welkom om te spelen in de prachtig aangeklede tuin. Na zijn dood werden de tuin en het woonhuis in 1970 eigendom van de gemeente. Er waren plannen voor een stationsplein en een busstation, maar daar kwam het niet van. Achteraf, is dat misschien wel gelukkig te noemen. De tuin was in 1989 een verwaarloosde boomgaard en de vijver was dichtgegroeid. De gemeenteraad nam het initiatief om er een milieu-natuurtuin met ontmoetingsruimte van te maken. De gemeente stelde het terrein beschikbaar en er kwam geld van het rijk voor sociale projecten. De Stichting Tuin van Kapitein Rommel werd opgericht en op 4 juni 1994 werd de heringerichte “Tuin van Kapitein Rommel” geopend.

Vijfentwintig jaar later opereert de stichting nog altijd in de geest van de Kapitein. De tuin is een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Iedereen is er welkom. In het bijzonder zet de stichting zich in voor mensen zonder werk, mensen met een handicap, buurtbewoners, ouderen en scholieren. Zij doe mee aan activiteiten in het ontmoetingscentrum of werken in de plantenkas of de kruidentuin. Regelmatig zijn er culturele activiteiten en in de tuin kunnen bezoekers kennis maken met ecologisch beheer. De stichting werkt met een geweldig team van bijna 50 vrijwilligers.
De sociale functie van de tuin is in de loop der jaren gegroeid. Jaarlijks bezoeken rond 2500 mensen de tuin voor een van de culturele evenementen, zoals het pompoenenconcert of de kerstmarkt. Ruim 300 basisschoolleerlingen doen in het voorjaar mee aan de natuurontdekkingstocht. In de zomer bezoeken zo’n duizend kinderen de Sprookjestuin en vierhonderd kleuters volgen in de herfstvakantie het Kabouterpad.

Het was voor ons college glashelder. In een tijd van meer afstand, individualisering en eenzaamheid als groeiend probleem bent u voorbeeld van de kracht van verbinding. U laat in het klein zien, hoe een samenleving zich in het groot zou moeten bewegen. Met de nadruk op dat woordje samen. U helpt, u inspireert, u onderwijst, u verbindt, u creëert. Wat ons betreft verdient dat waardering.

Het is mij dan ook een genoegen dat ik u tijdens uw 25-jarig jubileum in het zonnetje mag zetten. Ik wens u alle goeds en vooral plezier en op naar de 50 jaar.

Eind jaren ‘80 van de vorige eeuw kreeg het welzijnswerk van de gemeente Castricum behoefte aan een goede ontmoetingsruimte. Met enige aanpassing zou de oude tuin van Kapitein Rommel hiervoor gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd zou hiermee de tuin dan weer in goede staat teruggebracht worden.

In 1990 kwam vanuit het Rijk geld vrij kwam voor sociale projecten en kon dit idee uitgevoerd worden. In samenwerking met een tuinarchitect werden de ideeën uitgewerkt tot een volwaardig inrichtings- en beheersplan. Met behulp van door de Gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen konden de herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden.

Op 8 juni 1993 werd de Stichting Tuin van Kapitein Rommel opgericht. Deze stichting realiseerde de uitvoering van het inrichtings- en beheersplan. Zoveel mogelijk werd met vrijwilligers gewerkt. Op 4 juni 1994 werd de Tuin van Kapitein Rommel onder grote belangstelling officieel geopend voor het publiek.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan op 22 juni 2019 heeft Marie-Louise Janssen 25 jaar tuin geschiedenis op papier gezet. Dit hele verhaal is hier te vinden. Jubileum TUIN van KAPITEIN ROMMEL

Kapitein Rommel werd in 1889 in Castricum geboren. Na zijn studie op de zeevaartschool in Vlissingen ging hij varen op de grote vaart en bevoer hij de wereldzeeën. Al op zijn 40e jaar klom hij op tot kapitein der koopvaardij. Dit was uniek voor zijn tijd. In 1945, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, ging hij met pensioen en keerde definitief terug naar Castricum. Hij liet in zijn tuin een huis bouwen met de naam “Achter Bornholm”. In de tuin hield hij allerlei soorten dieren, zoals zwanen, kalkoenen, pauwen, fazanten en kippen. Ook had hij er een groentetuin. De vijver liet hij graven om er in te kunnen vissen. Ook liet hij in de tuin een waterval maken. Hij probeerde via het rondpompen van het vijverwater stroming in de vijver te brengen om zo forellen in de vijver te kunnen kweken. Een onderneming die helaas jammerlijk mislukte!

Kapitein Rommel overleed in 1958. De tuin werd, zonder de woning “Achter Bornholm”, door de gemeente gekocht met het doel er een busstation op te vestigen. Dit plan is nooit uitgevoerd, net als vele plannen daarna. De tuin raakte danig in verval, tot zich begin jaren negentig een nieuwe kans voordeed.

Als u bij binnenkomst in de Tuin van Kapitein Rommel linksaf slaat ziet u bijna direct al de centraal gelegen vijver met het eiland. Rondom de vijver zijn prachtige plantenborders aangebracht. En het stinzenbos – met in het voorjaar onder de bomen de typische stinzenplanten daslook, bosanemoon, winterakoniet, kievitsbloem en sterhyacint – is de moeite van het bekijken zeer waard.

Loopt u door naar achteren, komt u eerst in het ecologisch aangelegde gedeelte. Hier ziet u verschillende graslandtypen: nat, droog en schraal grasland. Hier mag de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Koekoeksbloem, veldzuring, hertshooi, walstro, duinviooltje en muizenoortje voelen zich hier goed thuis.
Als u vervolgens verder loopt over de loopbrug komt u langs de waterval. Die vormt de overgang naar het voorste tuingedeelte. Het water wordt uit de vijver opgepompt en stroomt via een klein beekje terug.

In het voorste deel van de tuin wandelt u door het zogenoemde cultuurgedeelte. Daar ziet u de bloemborders, een tuinkas en de rondom een waterput aangelegde kruidentuin.

Vervolgens komt u bij de ontmoetingsruimte met een deels overdekt ruim terras, waar u kunt uitrusten van dit rondje door de tuin. Hier kunt u bijvoorbeeld heerlijke kruidenthee uit eigen tuin drinken. Het pad gaat van het terras terug naar de uitgang en voert u daarbij langs mooie bloemenborders.

Ieder seizoen is de tuin zeer de moeite waard, we zien u dus vast nog wel eens terug!