«

»

Coöperatiefonds Rabobank Noord-Kennemerland

Begin juni heeft de Tuin van Kapitein Rommel een cheque ontvangen van de Rabobank. Deze wordt gebruikt voor de verbetering van de akoestiek van de ontmoetingsruimte.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Noord-Kennemerland ondersteunt sinds 2007 initiatieven in de lokale gemeenschap in het werkgebied van de bank die het verschil maken. Plannen waarmee dicht bij huis iets gerealiseerd wordt voor de lokale gemeenschap, zoals een veilige speeltuin, gehandicaptenzorg of behoud van het cultureel erfgoed. Hierbij staat nadrukkelijk de sociaal-maatschappelijke
en culturele ontwikkeling in ons werkgebied centraal. Op de website www.rabobank.nl/nkl is meer informatie te vinden over de voorwaarden en een aantal voorbeelden.

GE DIGITAL CAMERA