«

»

Groots jubileumfeest

Zelfs Kapitein Rommel was sprakeloos! Maar dat kon ook niet anders, want hij was herboren
in een borstbeeld. Na een lovende toespraak van de voorzitter van de Stichting en burgemeester
Toon Mans is het borstbeeld onthuld. Waarna onder grote belangstelling het speciaal voor deze
gelegenheid gecomponeerde Kapitein Rommel-lied gezongen werd. Dit was een waardige start van
een prachtig geslaagd 20-jarig jubileumfeest j.l. zaterdag en zondag.
Er gebeurde heel veel in de Tuin. Optredens van de Skulpers en de Straatklinker. Rondritten in
de replica-ezelkoets van Rommel. Heks Nisella, milieuspel, dia-presentatie, expositie, toneelgroep
Expressie, poppentheater Pruttelpap, muziek uit de oude grammofoon van Kpt. Rommel, enz. enz.
Ook het Strandvondstenmuseum heeft zijn medewerking verleend.
Omdat er op zondag nog meer aandacht was voor de kinderen is de clown (Hein Poel) uitgenodigd.
Hij gaf extra feestvreugde! Verder hebben de mensen genoten van de vele lekkernijen. Eten en
drinken op het terras en andere mooie plekken in de Tuin. Ook veel mensen uit ander plaatsen
die voor het eerst de Tuin zagen, verbaasde zich over de schoonheid van deze plek in Castricum.
Veel lof voor alle medewerkers van de Tuin van Kapitein Rommel voor het ontwikkelen en in stand
houden van deze prachtige ontmoetingsplek.

Een leuke samenvatting van dit weekend is te zien op: www.youtube.com/omroepcastricum.

Microfoon

Ezel