Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Home | Nieuws | Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Tuin van Kapitein Rommel heeft van de Belastingdienst de status van “Algemeen Nut Beogende Instelling” verkregen. Dit betekent dat donaties aan de Tuin voor de donateur aftrekbaar zijn voor de belasting. Het fiscaal nummer is ANBI 802424600.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Tuin van Kapitein Rommel, via tel. 0251 – 672356 of via de vrienden@tuinvankapiteinrommel.nl