Tuingeschiedenis

Home | Nieuws | Tuingeschiedenis

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw kreeg het welzijnswerk van de gemeente Castricum behoefte aan een goede ontmoetingsruimte. Met enige aanpassing zou de oude tuin van Kapitein Rommel hiervoor gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd zou hiermee de tuin dan weer in goede staat teruggebracht worden.

In 1990 kwam vanuit het Rijk geld vrij kwam voor sociale projecten en kon dit idee uitgevoerd worden. In samenwerking met een tuinarchitect werden de ideeën uitgewerkt tot een volwaardig inrichtings- en beheersplan. Met behulp van door de Gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen konden de herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden.

Op 8 juni 1993 werd de Stichting Tuin van Kapitein Rommel opgericht. Deze stichting realiseerde de uitvoering van het inrichtings- en beheersplan. Zoveel mogelijk werd met vrijwilligers gewerkt. Op 4 juni 1994 werd de Tuin van Kapitein Rommel onder grote belangstelling officieel geopend voor het publiek.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan op 22 juni 2019 heeft Marie-Louise Janssen 25 jaar tuin geschiedenis op papier gezet. Dit hele verhaal is hier te vinden. Jubileum TUIN van KAPITEIN ROMMEL