↑ Terug naar nieuws

Vrijwilligersvacatures

BESTUURSLID

De Tuin van Kapitein Rommel is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur van 5-7 personen. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door twee beroepskrachten; een activiteitencoördinator en een tuinman.

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor beleid en beheer. Bestuursleden verdelen de taken onderling.

Wij vragen iemand die sociaal is ingesteld, hij/zij levert een bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie en zet zich incidenteel in bij het onderhoud van de Tuin of bij doelgerichte activiteiten, zoals kinderprogramma’s, culturele bijeenkomsten en bij ontvangst van mensen die die extra zorg nodig hebben. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Corrie Hermann, voorzitter via e-mailadres is  c.hermann@hetnet.nl

GASTVROUWEN/GASTHEREN ONTMOETINGSRUIMTE

Op de tuin is een prachtige ontmoetingsruimte en een ruim terras waar bezoekers een kopje koffie of thee kunnen drinken. Om de bezoekers te ontvangen en de ruimte aantrekkelijk te houden zijn er gastheren/vrouwen nodig op wisselde uren of dagdelen.

De werkzaamheden zijn divers bv. bezoekers voorzien van koffie/thee, afrekenen, lichte huishoudelijke werkzaamheden, voorlichting geven over de verhuur mogelijkheden van de ruimte en informatie verstrekken over de Tuin. Wij zijn op zoek naar mensen die op dinsdag en/of donderdagmorgen en/of vrijdagmiddag beschikbaar zijn.

Daarnaast kunnen gastvrouwen/heren ook worden ingezet bij de diverse activiteiten zoals de Sprookjestuin.

Wij vragen enthousiaste en sociaal ingestelde personen die het leuk vinden om met mensen om te gaan.

Wij bieden een groene werkomgeving. De vrijwilliger wordt betrokken bij de georganiseerde activiteiten en draait mee in het gastvrouwen/heren overleg.

Ook zijn wij op zoek naar een creatief persoon die het leuk lijkt om de kinderactiviteiten in de schoolvakanties te helpen organiseren en te begeleiden.

Inlichtingen bij de coördinator via 0251-672356 of info@tuinvankapiteinrommel.nl

VACATURE SECRETARIS 

Correspondentie behandelen, verslagen maken van bestuursvergaderingen(10x per jaar)het maken van een concept agenda voor de vergadering. Post- maillijst bijhouden en inbrengen in de bestuursvergadering, werkzaamheden digitaal kunnen uitvoeren.

Contacten met de andere bestuursleden onderhouden. Aanvragen onderhouden met betrekking tot vergunningen. Mede met een ander bestuurslid aanvraag subsidie verzorgen. Onderhouden van het archief zowel digitaal als op papier. Regelmatig actief zijn bij grote evenementen in de Tuin.

Wij vragen iemand die zich verbonden voelt met de sociale-en culturele activiteiten binnen Castricum en die goed met anderen kan samen werken. Ook belangrijk is dat iemand enige bestuurlijke vaardigheid heeft en doelgericht kan werken. De tijdsinvestering is ongeveer 12  -15 uur per maand.