J. Cornel-Draijer, voorzitter
E. Koel, penningmeester
H. Veen, secretaris
R. van de Waal, algemeen bestuurslid
T.C.M. Brugman, algemeen bestuurslid

E-mail:
bestuur@tuinvankapiteinrommel.nl


M. Nell-Meijer, activiteitencoördinator
margotnell@tuinvankapiteinrommel.nl

B. Janssen , groenbegeleider


Beleidsplan 2021-2025
Jaarcijfers 2022
Jaarbericht 2022

Het beloningsbeleid is volgens CAO Welzijn