«

»

Vacature bestuurslid

De Tuin van Kapitein Rommel is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur van 5-7 personen. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door twee beroepskrachten; een activiteitencoördinator en een tuinman.

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor beleid en beheer. Bestuursleden verdelen de taken onderling.

Wij vragen iemand die sociaal is ingesteld, hij/zij levert een bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie en zet zich incidenteel in bij het onderhoud van de Tuin of bij doelgerichte activiteiten, zoals kinderprogramma’s, culturele bijeenkomsten en bij ontvangst van mensen die die extra zorg nodig hebben. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Margot Nell, via e-mailadres info@tuinvankapiteinrommel.nl