Word vriend

De Tuin van Kapitein Rommel is een prachtige plek met vele mogelijkheden. Maar het kost ook veel geld om de tuin en de ontmoetingsruimte te onderhouden. Wilt u ons helpen? Word voor € 20,00 per jaar Vriend van dit groene hart middenin Castricum! Als Vriend ontvangt u tevens de uitgave ‘Tuinbericht’ twee maal per jaar in uw brievenbus. De Tuin van Kapitein Rommel heeft van de Belastingdienst de status van “Algemeen Nut Beogende Instelling” verkregen. Dit betekent dat donaties aan de Tuin voor de donateur aftrekbaar zijn voor de belasting. Het fiscaal nummer is  ANBI 802424600.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Tuin van Kapitein Rommel, via tel. 0251 – 672356 of via de website www.tuinvankapiteinrommel.nl.

Ja, ik word vriend van de Tuin van Kapitein Rommel en kies voor:

 

U kunt op ieder moment verzoeken tot stopzetten van de automatische incasso.

Ook bestaat de mogelijkheid om een gift te doen op onze rekening zonder Vriend van de Tuin te worden. Dit kan op rekeningnummer NL55RABO0311961444 t.n.v. Tuin van Kapitein Rommel.