Word vriend

Help mee!

De Tuin van Kapitein Rommel is een prachtige plek met vele mogelijkheden. Het is het groene hart midden in Castricum. Als Vriend steun je ons werk met een jaarlijkse bijdrage. Dankzij jouw donatie kunnen onze vrijwilligers, stagiaires en medewerkers de Tuin onderhouden en kunnen zij activiteiten blijven organiseren. Je bent al Vriend vanaf€ 20,- per jaar. Als Vriend ontvangt je de uitgave ‘Tuinbericht’ twee maal per jaar in je mailbox of brievenbus.

Ja, ik word vriend van de Tuin van Kapitein Rommel

De automatische machtiging kan op uw verzoek op ieder moment worden stopgezet. Tuin van Kapitein Rommel : KvK 41241120 – ANBI: 802424600

Steun ons met een eenmalige gift

De Tuin is een speciale plek in Castricum waarin ieder seizoen iets te beleven valt. Een oase in de bebouwde omgeving. We stellen iedere bijdrage om dit allemaal te realiseren erg op prijs. Een eenmalige gift geeft ons daarom ook een steuntje in de rug. Dat kan op rek.nr. NL 55 RABO 0311 961 444 t.n.v. Tuin van Kapitein Rommel.

Of eenvoudig en contactloos met iDeal door de QR code te scannen. Op je mobiel kan je ook op de code klikken.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Tuin van Kapitein Rommel heeft van de Belastingdienst de status van “Algemeen Nut Beogende Instelling” verkregen. Dit betekent dat donaties aan de Tuin voor de donateur aftrekbaar zijn voor de belasting. Het fiscaal nummer is ANBI 802424600.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Tuin van Kapitein Rommel, via tel. 0251 – 672356 of via de vrienden@tuinvankapiteinrommel.nl